top of page

„RATUJ ZIEMIĘ” Concept 

Dajemy nowe, stylowe, wygodne  life odpadom, które trafiają do oceanów i na wysypiska śmieci, ratując źródła naszej ziemi i zapobiegając zanieczyszczeniom, które poważnie szkodzą naszej planecie.

6-ai.jpg

SZCZEGÓŁY MAGAZYNOWE

170 GSM 

12 kolorów w magazynie. 

Luksus produktów nierecyklingowanych,  

różnica w kosztach do 50%

PO CO PŁACIĆ WIĘCEJ, KIEDY MASZ BONAFIL

bottom of page